Det viktigaste för oss är att du som hyresgäst trivs hos oss, med dina grannar och området där du bor. Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende och vill bo ho oss under en längre tid.

Huvudregel

För att få hyra en lägenhet hos Slottsvakten måste du uppfylla de krav som finns nedan:

 • Vi gör en kreditupplysning där vi inte accepterar mer än två betalningsanmärkningar varav ingen får avse hyra.
 • Inkomsten ska kunna styrkas och bör uppgå till tre gånger så mycket som årshyran på det aktuella objektet.
 • Referenser från tidigare boende kan komma att hämtas. Det får bland annat inte finnas några störningsärenden från tidigare hyresvärdar under de senaste två åren.

Borgen kan endast i särskilda undantagsfall användas när tveksamheter finns angående betalningsförmåga. Slottsvakten gör sedvanlig kreditupplysning på borgenären. Borgenärens inkomster ska då klara av sitt eget boende och boendet för den som personen går i borgen för. Borgenären åtar sig att betala obetalda skulder till Slottsvakten.

Uthyrningsprocessen

För att kunna söka lägenhet hos Slottsvakten måste du göra en intresseanmälan via vår hemsida under fliken "Intresseanmälan".

Störningsfritt boende

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende i Slottsvakten eller andra hyresvärdar. Man får heller inte röka i lägenheten. Vi utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för trångboddhet (SOSFS 2013:1).

Max antal personer per lägenhet:

 • Ett rum och kök maximalt 2 vuxna
 • Två rum och kök maximalt 3-4 personer (beroende på barnens ålder)
 • Tre rum och kök maximalt 4-6 personer (beroende på barnens ålder)
 • Fyra rum och kök maximalt 5-8 personer (beroende på barnens ålder)
 • Fem rum och kök maximalt 10 personer (beroende på barnens ålder)

Uppsägningstid

 • För lägenhet gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte.
 • Vid flytt till särskilt boende (t.ex. äldreboende) gäller två månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte om lägenhetsinne-havaren vill.
 • Vid dödsfall av hyresgäst gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte om anhörig vill.
 • Vid uppsägning av parkering eller garage gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte.
 • För uppsägning av lokal gäller den avtalade uppsägningstiden enligt kontraktet.